Αρχική Σελίδα » ΔΙΚΤΥΑ

network

 

 

Με τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την εγκατάσταση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη των συστημάτων επικοινωνίας δεδομένων η Dns εξασφαλίζει στην επιχείρησή σας ένα λειτουργικό και σύγχρονο δίκτυο υπολογιστών που χρειάζεται για την εύχρηστη, αποδοτική αλλά και ασφαλή λειτουργία της.
Η Dns παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την κάλυψη των απλών ή απαιτητικών αναγκών σας στην τεχνολογία της επικοινωνίας και των εταιρικών δικτύων. Σε συνδυασμό με τις επαγγελματικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την επιτυχία κάθε στοιχείου της υποδομής σας, η Dns παρέχει στις εταιρείες τη σωστή βάση για ανάπτυξη, σήμερα και αύριο.

Σχεδίαση Υλοποίηση Υποστήριξη Δικτύων

 • Μελέτη,στρατηγικός σχεδιασμός και υπολογισμός χωρητικότητας τοπικού δικτύου για μελλοντικές επεκτάσεις.
 • Προμήθεια εξοπλισμού: Η Dns σας προμηθεύει με τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό (switchers, routers, servers ), όπως επίσης και με τους υπολογιστές και τα περιφερειακά που μπορεί να χρειάζεται κάθε θέση εργασίας. Αν έχετε ήδη τον μηχανογραφικό εξοπλισμό τότε προχωράμε με την δικτυακή εγκατάστασή του.
 • Εγκατάσταση Δικτύου και ανάπτυξη υποδομής, τεκμηρίωση και συντήρηση (καλώδια,κανάλια,πρίζες utp,patch panel,server rack).
 • Δίκτυα οπτικών ινών: Κατασκευή, συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβών. 

Eπίσης η Dns αναλαμβάνει :

 •  Επέκταση του ήδη υπάρχοντος  δικτύου που διαθέτετε.
 • Έλεγχος και μελέτη του δικτύου σας για να εντοπιστούν προβλήματα (χαμηλή ταχύτητα,security,traffic control κα).
 • Παραμετροποίηση VPN δικτύου (εικονικό δίκτυο) 
 • Ασύρματες ζεύξεις δύο ή περισσοτέρων σημείων με οπτική επαφή ακόμα και σε μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις (μεταφορά internet,μεταφορά δεδομένων,σύνδεση υποκαταστημάτων)
 • Μεταφορά/ μετακόμιση δικτύου.

Ασύρματα Δίκτυα


  Η Dns αναλαμβάνει την εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου της εταιρείας σας, όσο μεγάλο ή μικρό είναι αυτό.
  Η εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου υλοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :
  •Μέτρηση χώρου επιχείρησης και μελέτη κάλυψης.(Site survey)
  • Προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού (wireless access points, bridges, κεραίες κλπ) και λοιπής δικτυακής υποδομής (switches, routers κλπ) για την ανάπτυξη και λειτουργία του ασύρματου δικτύου.
  • Φυσική εγκατάσταση Access Point
  • Παραμετροποίηση Access Point
  • Network Testing και monitoring.
  • Τεχνική υποστήριξη εγκατάστασης την πρώτη μέρα λειτουργίας με παρουσία on site τεχνικού της Dns.
  Η πολυετή μας εμπειρία στα ασύρματα δίκτυα, εγγυάται την αξιόπιστη εγκατάσταση και παραμετροποίηση αυτών.


hotspot

Υλοποίηση Hotspot


  Το Hotspot είναι ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης στο internet. Πρακτικά δεν είναι απλώς ένα σημείο αλλά ένας χώρος η μια περιοχή η οποία καλύπτεται από συσκευές ασύρματης πρόσβασης (Access Points) και διαχείρισης των χρηστών στο internet. Η εμβέλεια ενός HotSpot εξαρτάται από το πλήθος των Access Points και του λοιπού εξοπλισμού καλύπτοντας την οποιαδήποτε επιθυμητή περιοχή.
  Η Dns βρίσκεται στη θέση να προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση για wireless hotspots για οποιαδήποτε επιχείρηση συνάθροισης κοινού (εστίαση, cafe-bar, hotel κ.α.) προσφέροντας τα ακόλουθα:
  •Αποτύπωση χώρου επιχείρησης και μελέτη κάλυψης.(Site survey)
  • Προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού (wireless access points, bridges, κεραίες κλπ) και λοιπής δικτυακής υποδομής (switches, routers κλπ) για την ανάπτυξη και λειτουργία του ασύρματου hotspot.
  • Μελέτη αναγκών επιχείρησης και hotspot σε εύρος ζώνης και πρόταση για βέλτιστη ευρυζωνική σύνδεση στο Internet.
  • Υπηρεσίες για τη διαχείριση του hotspot (live menu, social, διαχείριση χρηστών, έλεγχος πρόσβασης, χρέωση χρήσης κλπ.)